Ezra 2:55 (KJV)

¶ The children of Solomon’s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,